Lektura i korektura prevoda teksta

Bilo da unajmljujete prevodioca ili se sami posvećujete prevodu teksta sa stranog jezika, morate znati da bi najbolje bilo da tekst na srpskom jeziku, pre bilo kojeg vida objavljivanja, pregleda lektor i prilagodi ga našem govoru i nameni za koju je određen. Posao kolega prevodilaca je nesumnjivo dragocen, ali se neretko dešava da, pogotovo kod onih koji odlično poznaju strani jezik za koji su se specijalizovali, u srpski prevod budu unete gramatičke karakteristike i rečenični sklopovi originalnog teksta, nesvojstveni našem jeziku. Stoga je idealno rešenje da lektor, stručnjak za maternji jezik, tekst oblikuje u skladu sa gramatikom i pravopisom srpskog književnog jezika.

Primeri lekture i korekture prevoda teksta sa stranog jezika

Pre:
Prvobitno kao Dajana Venera je bila lovac, ‘Lejdi životinja’, ciji rogati muž Adonis-‘i lovac i žrtveni jelen’-je postao venison (srnetina), što je znacilo ‘Venerin sin’. (…) Zbog svoje lepote, drugi bogovi su se plašili da ce njihov rivalitet nad njom prekinuti mir medu njima i dovesti do rata, pa Zevs ju ju oženio za Hefesta, kog, zbog svoje ružnoce i deformiteta tela, ne vidi niko kao pretnju.

Posle:
Poput Dajane, Venera je prvobitno bila lovac, „Gospa svih životinja“, čiji rogati muž Adonis, „i lovac i žrtveni jelen”, postaje venison (srnetina), zapravo – “Venerin sin“. (…) Postojao je strah da će bogovi zaratiti zbog njene velike lepote, te je Zevs udaje za Hefesta, kog niko ne vidi kao pretnju zbog njegove ružnoće i telesnih mana.

Pre:
Ova kratka knjiga ima za nameru da opiše bazu istrage matičnih ćwlija, sa fokusom na činjenice da su matične ćelije deo prirodnog sistema za telesnu obnovu i koncept da se broj matičnih ćelija, cirkulišućih u krvotoku, je jedan od najvećih indikatora za zdravlje čoveka. Više matičnih ćelija, cirkulišućih u krvi, je jednak sa većim zdravljem. Misleći o tome, mi ćemo opisati otkriće matičnih ćelija.

Posle:
Ova kratka knjiga namerava da opiše osnove istraživanja matičnih ćelija, fokusirajući se na činjenicu da matične ćelije sačinjavaju prirodan sistem obnavljanja tela i na koncept prema kom broj matičnih ćelija koji cirkuliše u krvotoku jeste jedan od najvećih indikatora čovekovog zdravlja. Više matičnih ćelija koje cirkulišu u krvi izjednačava se sa boljim zdravljem. Imajući to na umu, mi ćemo opisati otkriće matičnih ćelija.